Daha Şeffaf Daha Güçlü STK

PROJENİN ADI:  Daha Şeffaf Daha Güçlü STK

PROJE DÖNEMİ: 01.04.2019 – 31.07.2020

PROJE DONÖR ADI VE NUMARASI: Merkezi Finans ve İhale Birimi – TR2015/DG/01/A3-01/382

 

PROJE TANIMI: 16 ay süren proje, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde farklı alanlarda faaliyet yürüten 50 STK’nın; gündelik, dar ve kısa vadeli faaliyetler yerine ihtiyaç temelli/uzun dönemli amaç ve sonuç yönelimli stratejilerle faaliyetlerini gerçekleştirmeleri için yönetim ve planlama kapasitelerinin, iletişim ve savunuculuk becerilerinin arttırılması amaçlanmıştır.

Proje kapsamında hedef grubu sivil toplum örgütlerinin mali, insan ve yönetim kapasitelerini değerlendirebilme, çalışma alanlarında yer alan paydaşları olan ilişki ve iletişimlerini analiz etme, hedef kitlelerine yönelik güçlü stratejik hedef ve faaliyetleri belirleyebilme beceri ve kabiliyetine ulaşmaları için Stratejik Plan Hazırlama Eğitimleri verildi. Eğitim, yerel ve online toplantılar ile her STK’nın 2 yıllık strateji planları hazırlandı.

STK’ların daha geniş örgütsel bir çevreyi etkileme, ortaklık kurma ve savunuculuk becerilerinin geliştirilmesi için STK’ların etkin katılımı ile “Farklılıklarımız zenginliğimizdir” ilkesini benimseyerek, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde faaliyet gösteren ve ağ üyesi olan sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini güçlendirerek karar alma mekanizmalarına katılımını sağlama misyonu ile ağ kuruldu.