Daha Şeffaf Daha Güçlü STK Ağının Güçlenmesi

PROJENİN ADI:  Daha Şeffaf Daha Güçlü STK Ağının Güçlenmesi

PROJE DÖNEMİ: 20.02.2021-20.04.2021

PROJE DONÖR ADI VE NUMARASI: Sivil Düşün– SD4/GEN/1048

 

PROJE TANIMI: Sivil Toplum Destek programı II kapsamında yürüttüğümüz, Daha Şeffaf Daha Güçlü STK projesiyle Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 9 ildeki 50 STK’nın yönetim ve planlama kapasitelerini arttırarak idari ve finansal sürdürebilirliklerini sağlayarak, STK’ların iletişim ve savunuculuk becerileri arttırılmıştır. Proje kapsamında oluşturulan mevcut ağın, daha iyi bir sivil diyalog alanı oluşturması adına iletişim becerilerini, farklı çalışma alanlarında faaliyet yürüten STK ağının kapasitelerini genişletilmesi ve daha da güçlenmesi adına gönüllü, destekçi ve paydaşları arttırma ve farklı kurumlarla çalışma becerilerini, teknolojinin çok hızlı ve yaygın bir şekilde genişlemesi doğrultusunda bu duruma uyum sağlama ve faaliyet alanlarının genişletilmesi adına dijital becerileri geliştirilmiştir.

 

STK’ların tek başlarına değil, sivil alanı temsilen farklı aktörlerle işbirliği içinde konuya eğilmesi, kamu, fon sağlayan kuruluşlar veya hükümet gibi dışarıdan bakan aktörlere karşı tek bir ses oluşturmalarını mümkün kılmasıyla birlikte çalışmak aynı zamanda STK’ların birbirinden öğrenmesini, etkin yöntemler geliştirmenin gerektirdiği finansal, zamansal ve işleyiş yükü paylaşmalarına da katkı sunmuştur.