Güneydoğu Anadolu Bölgesi STK Ağı Oluşturma Uzlaşı Toplantısı

Daha Şeffaf Daha Güçlü STK projesi kapsamında Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki STK’lar arasında ortaklık kurma, işbirliği geliştirme ve STK’ların yönetimsel ve finansal kapasitelerini geliştirmek amacıyla bölgesel bir ağ kurmak için Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan 9 ilde faaliyet yürüten 50 STK 29 – 30.11.2019 tarihlerinde Diyarbakır’da bir araya geldi.

 

2 günlük uzlaşı toplantısında 50 STK’nın katılımı ile ağın amaç, misyon ve vizyonu, ilke ve değerleri, hedef ve eylemleri, yönetim yapısı ve sekretaryası belirlenerek ağın inşasına katkı sunuldu.