Afgan Mülteciler Toplumsal ve Ekonomik Hayata Entegrasyon Projesi

 

Projenin amacı mülteciler ile ev sahibi toplumun hassas durumdaki mensuplarının psikolojik ve
sosyoekonomik dayanıklılığının güçlendirilmesidir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları ile yakın
işbirliği içinde çalışan yerel inisiyatifler ve sivil toplum kuruluşları dört bileşen altında
desteklenmektedir;

1) Mülteci ve ev sahibi toplumun hassas bireyleri için koruma hizmetlerinin yaygınlaştırılması,
2) Yaygın eğitime erişimin artırılması,
3) Sosyal uyumun desteklenmesi,
4) Kurumsal ve bireysel kapasite ile kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi.

Proje, mülteciler ve ev sahibi toplumun hassas durumdaki üyelerini hedeflemektedir. Geçici koruma
statüsüne sahip kayıtlı Suriyeli mültecilerin yanı sıra Afganistan, Irak, İran gibi başka ülkelerden gelen
mülteciler de kapsam dahilindedir. Proje özellikle, kadınların aile reisi olduğu haneler, yalnız
ebeveynler, engelli bireyler, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet mağdurları ve psikososyal destek
ihtiyacı bulunan kişiler gibi dezavantajlı ve hassas grupları hedeflemektedir.
Farklı yaş gruplarının, kadın ve erkeklerin ihtiyaçlarını dikkate alan hizmetler teşvik edilirken COVID-
19 Pandemisinin hedef grup üzerindeki orta ve uzun vadeli etkisini azaltmaya yönelik faaliyetler de
göz önünde bulundurulmaktadır. Tüm faaliyetlerde, ev sahibi toplum üyelerinin ihtiyaçları dikkate
alınarak “zarar vermeme” ilkesi kriterleri gözetilmektedir.

 

 

  • “Mülteciler ve Ev Sahibi Toplum için Toplum Temelli Sosyal Hizmetlerin Geliştirilmesi (CLIP 2)” kısa adıyla “Toplum Temelli Yerel İnisiyatifler Projesi (CLIP 2)” Projesi Federal Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) ve Avrupa Birliği’nin İnsani Yardım Kurumu (ECHO) ortak fonuyla finanse edilmekte ve Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH tarafından yürütülmektedir.
  • Bu proje, Avrupa Birliği’nin maddi desteğiyle yürütülen insani yardım faaliyetlerini kapsamaktadır. Federal Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir ve görevlendirici kurumlar bu belgenin içeriğine dayanılarak gerçekleştirilen hiçbir kullanımdan sorumlu tutulamaz.