BİZ KİMİZ

HAKKIMIZDA

BİZ KİMİZ

Hayata Gülümse Derneği 29.12.2017 tarihinde Diyarbakır’da kurulmuş bir dernektir. Dernek dezavantajlı grupların hak ve menfaatlerine erişimlerinin izlenmesi, ekonomik, sosyal yaşama entegrasyonlarının gerçekleşmesi için önlemler alınması ve hak temelli yaklaşımla çözüm modellerinin geliştirilmesi amacı ile kurulmuştur.

Derneğin faaliyet alanları;

• Toplumsal cinsiyet, fırsat eşitliği, aktif vatandaşlık, toplumsal adalet, göçmen koruma, doğal ve sağlıklı yaşam, çevre ve kültürel mirasın korunması

• Sosyal politika ve ayrımcılıkla mücadele alanında çalışan mekanizmaların politika yapma, uygulama süreçlerini izleme ve lobi faaliyetleri yürütme,

• Kadın, çocuk, gençlik, spor, kültür – sanat, eğitim, sağlık ve istihdam alanlarında projeler geliştirme ve faaliyetler yürütme.

NELER YAPIYORUZ? Hayata Gülümse Derneği, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’nın faydalanıcısı olduğu Sivil Toplum Destek Programı kapsamında başvurusu yapılan “Daha Şeffaf Daha Güçlü STK” projesi onaylanmış ve proje 01.04.2019 tarihi itibari ile yürütülmeye başlanmıştır.

Vizyon

Hayata Gülümse Derneği Vizyon Bildirimi

“Dezavantajlı grupların yaşama tam ve eşit katıldığı, ayrımcılığa toleransın sıfır olduğu bir toplum için gösterdiği çabalarıyla ulusal ölçekte model olma kapasitesine sahip, saygın bir sivil toplum örgütü olmak”

Misyon

Hayata Gülümse Derneği Misyon Bildirimi

“Dezavantajlı grupların; sosyal, kültürel, ekonomik entegrasyonları için demokratik ve evrensel değerleri temel alan en uygun yöntemlerle hak savunuculuğu yapmak.”