Projelerimiz

Daha Şeffaf Daha Güçlü STK
Daha Şeffaf Daha Güçlü STK Ağının Güçlendirilmesi
Afgan Mültecilerin Toplumsal ve Ekonomik Hayata Entegrasyonu
Mültecilerin Dayanıklılığının Arttırılması