Afgan Mülteciler için A1 Seviye Türkçe Dil Eğitimi

 

Mültecilerin toplumsal hayatta varlık gösterebilmelerinin birincil koşulu içinde bulundukları toplumun dilini konuşabilmeleridir. Bu sebeple Türkçe dil öğreniminin yaygınlaştırılması ve yaygın eğitimin sağlıklı bir şekilde sağlanması büyük önem taşımaktadır. Yapılan araştırmalar, göçmenlerin çeşitli nedenlerle, yerleştikleri toplumun dilini öğrenmekte geciktiklerini ortaya koymaktadır. Göç edilen ülkelerdeki sağlık personeli de hemen her zaman göçmenlerin dilini konuşamamaktadır. Sağlık kurumları ve örgütleri ise bu engeli aşacak çok dilli ve çok kültürlü uygulamaları maliyetler nedeniyle üstlenmemeyi tercih etmektedirler. Bu şekilde, dil engeli göçmenlerle sağlık personeli arasındaki iletişimi olumsuz etkilediği için hem göçmenlerin sağlık hizmetine erişimini hem de aldıkları tıbbi bakımın kalitesini olumsuz etkilemektedir. Dil engeli ayrıca sosyalleşme ve iş önünde de büyük engellere yol açmaktadır. Bu engelleri ortadan kaldırmak için projemiz kapsamında Afgan Mültecilere  A1 seviye Türkçe dil eğitimi verilmektedir.

 

 

  • Hayata Gülümse Derneği Afgan Mültecilerin Toplumsal ve Ekonomik Hayata Entegrasyonu Projesi, “Mülteciler ve Ev Sahibi Toplum için Toplum Temelli Sosyal Hizmetlerin Geliştirilmesi (CLIP 2)” Projesi kapsamında Federal Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) ve Avrupa Birliği’nin İnsani Yardım Kurumu (ECHO) ortak fonuyla finanse edilmekte ve Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH tarafından yürütülmektedir.
  • Bu proje, Avrupa Birliği’nin maddi desteğiyle yürütülen insani yardım faaliyetlerini kapsamaktadır. Federal Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir ve görevlendirici kurumlar bu belgenin içeriğine dayanılarak gerçekleştirilen hiçbir kullanımdan sorumlu tutulamaz.