Afgan Mültecilerin Toplumsal ve Ekonomik Hayata Entegrasyonu

 

PROJENİN ADI: Afgan Mültecilerin Toplumsal ve Ekonomik Hayata Entegrasyonu

PROJE DÖNEMİ: 01.09.2021 – 31.08.2022

PROJE DONÖR ADI VE NUMARASI: ECHO, BMZ ve GIZ – 83396383

 

PROJE TANIMI: “Mülteciler ve Ev Sahibi Toplum için Toplum Temelli Sosyal Hizmetlerin Geliştirilmesi (CLIP 2)” kısa adıyla “Toplum Temelli Yerel İnisiyatifler Projesi (CLIP 2)” Projesi Federal Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) ve Avrupa Birliği’nin İnsani Yardım Kurumu (ECHO) ortak fonuyla finanse edilmekte ve Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH tarafından yürütülmektedir.

Projenin amacı mülteciler ile ev sahibi toplumun hassas durumdaki mensuplarının psikolojik ve sosyoekonomik dayanıklılığının güçlendirilmesidir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları ile yakın işbirliği içinde çalışan yerel inisiyatifler ve sivil toplum kuruluşları dört bileşen altında desteklenmektedir:
1) Mülteci ve ev sahibi toplumun hassas bireyleri için koruma hizmetlerinin yaygınlaştırılması,
2) Yaygın eğitime erişimin artırılması,
3) Sosyal uyumun desteklenmesi,
4) Kurumsal ve bireysel kapasite ile kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi.

Proje, mülteciler ve ev sahibi toplumun hassas durumdaki üyelerini hedeflemektedir. Geçici koruma statüsüne sahip kayıtlı Suriyeli mültecilerin yanı sıra Afganistan, Irak, İran gibi başka ülkelerden gelen mülteciler de kapsam dahilindedir. Proje özellikle, kadınların aile reisi olduğu haneler, yalnız ebeveynler, engelli bireyler, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet mağdurları ve psikososyal destek
ihtiyacı bulunan kişiler gibi dezavantajlı ve hassas grupları hedeflemektedir. Farklı yaş gruplarının, kadın ve erkeklerin ihtiyaçlarını dikkate alan hizmetler teşvik edilirken COVID- 19 pandemisinin hedef grup üzerindeki orta ve uzun vadeli etkisini azaltmaya yönelik faaliyetler de
göz önünde bulundurulacaktır. Tüm faaliyetlerde, ev sahibi toplum üyelerinin ihtiyaçları dikkate alınarak “zarar vermeme” ilkesi kriterleri gözetilmektedir.

Projenin genel amacı, Aksaray ili ve ilçesinde yaşayan Afgan mültecilerin toplumsal ve ekonomik hayata entegrasyonunu sağlamak ve bu yolla yaşamlarını kolaylaştırmaktır Projemiz, Aksaray'da yaşayan Afgan mültecilerin, yaşadıkları ülkenin dilini öğrenmeleri ve mesleki eğitim program ve modülleriyle istihdam piyasasına girişlerinin sağlanmasını hedeflemektedir. Böylelikle, sosyal ve toplumsal huzur için Afgan mültecilerin sosyal entegrasyon süreci hızlandırılabilecektir. Bu proje aracılığıyla müdahale alanlarında Afgan mültecilerin yüz yüze kaldıkları önyargılı yaklaşımlar, ayrımcılık, sosyal dışlanma, dil problemleri, işsizlik gibi sorunlara ilişkin farkındalık oluşmasına belirgin
katkılar sağlanacaktır.

Planlanan faaliyetler

  • Mülteciler için tarım ve hayvancılık alanında mesleki eğitim ve istihdam (Besi sığırcılığı
    eğitimi, sürü yönetimi elemanı eğitimi, ayçiçeği ve haşhaş yetiştiriciliği eğitimi, çayır, mera ve yem bitkileri yetiştiriciliği eğitim A1 seviye Türkçe dil eğitimi)
  •  Sosyal uyum amaçlı gezi ve sosyal çalışmalar (Ihlara Vadisi gezisi, açık hava sinema gösterileri)
  • Koruma amaçlı faaliyetler (kamu hizmetlerine erişim ve yönlendirme hizmetleri, hukuki destek hizmetleri,
    psikososyal destek hizmetleri, yerelde bilinçlendirme çalışmaları)
  •  Destekleyici faaliyetler (Aksaray’da mülteciler için kamu-STK koordinasyon birimi, Aksaray’da yaşayan mülteciler için toplumsal entegrasyon çalıştayı, bilinçlendirme çalışmaları, farkındalık kısa filmi)

 

 

 

 

  • Hayata Gülümse Derneği Afgan Mültecilerin Toplumsal ve Ekonomik Hayata Entegrasyonu Projesi, “Mülteciler ve Ev Sahibi Toplum için Toplum Temelli Sosyal Hizmetlerin Geliştirilmesi (CLIP 2)” Projesi kapsamında Federal Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) ve Avrupa Birliği’nin İnsani Yardım Kurumu (ECHO) ortak fonuyla finanse edilmekte ve Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH tarafından yürütülmektedir.
  • Bu proje, Avrupa Birliği’nin maddi desteğiyle yürütülen insani yardım faaliyetlerini kapsamaktadır. Federal Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir ve görevlendirici kurumlar bu belgenin içeriğine dayanılarak gerçekleştirilen hiçbir kullanımdan sorumlu tutulamaz.